TWORZYMY NOWY MODEL BIZNESU

  • Home / Ubezpieczenia Komunikacyjne

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczenia dotyczące bezpośrednio i pośrednio pojazdów mechanicznych. Obejmują zarówno ubezpieczenia obowiązkowe OC jak i dobrowolne AC, NNW, Assistance. Odpowiednio dobrany pakiet, rozszerzony klauzulami indywidualnie dobranymi do potrzeb ubezpieczającego, daje wsparcie podczas nieoczekiwanych zdarzeń losowych, zarówno w przypadku spowodowania kolizji jak i w przypadku poszkodowania przez osoby trzecie. Towarzystwa ubezpieczeniowe, których usługi świadczymy, posiadają duże doświadczenie oraz silną pozycję na rynku, co zapewnia Państwu bezpieczeństwo a w razie potrzeby pomoc, szybką likwidację szkody oraz wypłatę odszkodowania.

Nasza załoga

Krzysztof Piotrowski

właściciel

Adriana Kotlorz-Pryl

Kierownik ds. sprzedaży

Agnieszka Piotrowska

Specjalista ds. ubezpieczeń

Partnerzy